Nieuws

Classic Plaza

Nieuws
Nol Bikker opent op 27 april as: Classic Plaza ontmoetingsplek voor liefhebbers en berijders van klassieke motoren, met name KAWA’s Elke zaterdag vanaf 09.00 tot ca. 19.00 uur Lekker kletsen…

Treffen 2013 locatie gezocht

Nieuws
We zijn op zoek naar een geschikte locatie en ook iemand die het treffen mede wil organiseren. Met name de provincies Overijssel, Friesland, Zeeland en Flevoland zijn, zover mij (Johan)…

1e clubdag 2013 – programma

Nieuws
Voor de komende clubdag op 14 april as bij eetcafé ‘t vosje in Maarn, hebben we de firma JonkerWesdorp bereid gevonden, om eea te komen vertellen over taxaties. Hoe getaxeerd…

Dijkentocht 1e paasdag

Nieuws
Doordat onze organisator dit jaar in het buitenland vertoeft wordt de Dijkentocht dit jaar niet in clubverband gereden. Het staat een ieder natuurlijk vrij om op eigen gelegenheid deze tocht…

1e clubdag 2013

Nieuws
Zondag 14 april 2013 Eerste clubdag van het nieuwe jaar bij Eetcafe ”t Vosje’ te Maarn

Contributie 2013

Nieuws
Tijdens de laatste clubdag bij Nol Bikker is besloten om de contributie voor komend jaar niet te veranderen en blijft daarom ook voor 2013 €25,=. Wat wel veranderd is de…

Forum

Nieuws
Binnenkort zal het forum in de huidige vorm alleen nog toegankelijk zijn voor geregistreerde leden. Dus schrik niet als er nog maar twee onderdelen zichtbaar zijn, dit zijn de onderdelen…

2e clubdag te Noordeloos

Nieuws
Fijn dat jullie in grote getalen aanwezig waren op ons tweede clubdag bij Nol Bikker Motoren. Wat goed verzorgd was door Anita en Nol. Waarvoor dank!

Clubblad nr 3 2012

Nieuws
Het derde clubblad van dit jaar is ondertussen alweer twee weken geleden verspreid. Zijn er leden (behalve Hans C.) die dit blad niet ontvangen hebben? Wil je er nog een…