Contributie 2013

Tijdens de laatste clubdag bij Nol Bikker is besloten om de contributie voor komend jaar niet te veranderen en blijft daarom ook voor 2013 €25,=. Wat wel veranderd is de wijze waarop de contributie betaald kan worden: er wordt dit jaar geen acceptgiro meer met het clubblad meegestuurd. Graag het benodigde bedrag zelfstandig over maken naar de clubrekening. Zie de colofoon van het laatste clubblad voor het rekeningnummer van de club. Halverwege februari 2013 ga ik dan de poppetjes tellen. Groet, Fabian