De vriendengroep

De vriendengroep ‘Kawasaki2-3cilinderclubNL is voortgekomen uit de Kawasaki2-3cilinderclubNL. De club heeft officieel opgehouden met bestaan eind 2017. Hierna heeft de club zich aangesloten bij de KJMV.  Echter een vriendengroep organiseert nog een keer per jaar een bijeenkomst bij Nol Bikker te Noordeloos om in gemoedelijke sfeer bij te praten.

De oorspronkelijke Kawasaki3cilinderclubNL is in 1981 opgericht door een klein groepje enthousiastelingen uit de omgeving van Zevenaar, en is daarmee de oudste Kawasaki motorclub van Nederland. Het lidmaatschap staat open voor eenieder die een Kawasaki twee- of driecilinder tweetakt bezit, alsmede voor degene die (nog) niet in het bezit van zo’n motor is maar wel grote belangstelling voor deze motoren heeft. De vriendengroep richt zich op alle jaargangen van de volgende modellen: 250 A1 Samurai, 350 A7 Avenger, 250 S1 Mach I, 350 S2/400 S3 Mach II, 500 Mach III en 750 Mach IV. Naast de Nederlandse twee- en driecilinderclub zijn er ook zusterclubs in o.a. Duitsland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

Doel van de vriendengroep: Het in stand houden van Japans mooiste technisch-culturele erfgoed!

De leden helpen bij het onderhouden en restaureren van bovengenoemde motoren, met het oogmerk de motoren rijdend te houden/krijgen. Dit kan gebeuren door middel van het geven van technisch advies; het helpen bij het zoeken naar documentatie; verstrekken van adressen van bedrijven die b.v. onderdelen leveren/maken of bepaalde werkzaamheden uitvoeren (denk aan b.v. spuitwerk).