2e clubdag 2014 bij Nol Bikker Motoren


Mede namens gastspreker Cees Cornwall.

Iedereen bedankt en vooral ook onze gastheer Nol.